Et typisk forløb

MaxTrivsel

v/Marte Meo terapeut Bente Bertelsen

 

Hjælp til forandring og trivsel

Når forældre, pædagoger eller andre omsorgspersoner ønsker at få redskaber til at løse forskellige slags samspilsproblemer og skabe positive forandringer er Marte Meo et godt redskab. Det kan være hjælp til at få et samvær med færre konflikter og til at håndtere konflikter mere hensigtsmæssigt og til at skabe trivsel ved at forstå og støtte et barn, der har det svært i hverdagen.

 

Vi mødes i institutionen/dagplejen eller hjemme hos forældrene. Her tilrettelægger vi et Marte Meo forløb, hvor vi aftaler, hvornår der filmes og gives tilbagemeldinger.

 

Der filmes

Forskellige hverdagssituationer optages på video:

 

  • En situation, hvor man er sammen om en bestemt opgave og hvor den voksne ’leder’ situationen, fx. spisning, putning, tage tøj på
  • En situation, hvor man er sammen for at hygge sig, lege sammen, og hvor det er barnets initiativer, der får lov at fylde
  • I institutioner og dagpleje vælger man ofte også at filme barnet i leg med et eller flere andre børn eller i en fælles aktivitet.

 

Hvis det er i en familie, filmes barnet sammen med far og/eller mor samt hele familien sammen.

 

Der filmes ved opstart 10-15 min af hver situation. Ved efterfølgende optagelser vælges det, om der skal filmes i strukturerede situationer, hvor det er den voksne, der har ledelsen, eller om der skal filmes i de ustrukturerede situationer, hvor den voksne følger barnets initiativer.

 

Analyse og tilbagemelding

Når der er filmet, analyseres filmen og der vælges nogle videoklip, som vises ved tilbagemeldingen. Første gang vises klip, der indkredser det, man ønsker at forandre samt klip på det, som den voksne gør godt i samspillet. Med udgangspunkt i dette og barnets behov aftales et arbejdspunkt - et af Marte Meo principperne - som man så "øver" sig på at bruge indtil næste filmning.

 

Fortsættelsen

Fremover filmes der 10-15 min. pr. gang med en uges eller 14 dages mellemrum. Ved hver tilbagemelding vises der videoklip, der illustrerer hvordan den voksne bruger det arbejdspunkt (Marte Meo princip), som er aftalt, og hvordan barnet reagerer på det, altså hvordan effekten er og hvilken udvikling og forandring, der sker.

 

Der findes 5 forskellige principper i metoden. Principperne understøtter et velfungerende samspil, som bliver omsat til arbejdspunkter alt efter problematikken, barnets behov og den voksnes kompetencer.

 

Efter hver filmning og analyse vurderes, hvilket princip, der skal arbejdes med i den kommende periode, og der vises videoklip med konkrete eksempler på arbejdspunktet.

 

Der er forskelligt, hvor lang tid et forløb varer. Ofte vil der være behov for 4 - 6 filmninger og tilhørende tilbagemeldinger.

 

Forløbet afsluttes, når den ønskede forandring er opnået.

 

MaxTrivsel v/Marte Meo terapeut

Bente Bertelsen

bente@maxtrivsel.dk

Tlf. 6066 2444

© 2015 MaxTrivsel