Forældre og plejeforældre

MaxTrivsel

v/Marte Meo terapeut Bente Bertelsen

 

Bedre samspil - mere glæde i hverdagen

De fleste forældre kender til udfordringer i forældrerollen. Man kan opleve at køre fast i de samme uhensigtsmæssige mønstre, have mange konflikter, at barnet er uroligt, har svært ved at sove, svært ved at lege, er trist, søskendejalousi, dårlig stemning ved måltider, svært ved at få barnet til at gøre det man beder det om...

 

Som plejefamilie skal man til at lære hinanden at kende og opbygge en god kontakt og tilknytning.

 

Jeg tilbyder

Marte Meo forløb

  • Opstartsmøde, hvor vi drøfter udfordringen og det I ønsker hjælp til at ændre, og jeg introducerer jer til Marte Meo og hvordan et forløb kan sammensættes
  • Første videooptagelse, som indeholder forskellige situationer fra hverdagen, analyse og tilbagemelding med videoklip. Der aftales et arbejdspunkt til perioden indtil næste optagelse
  • Efterfølgende videoptagelser, analyse og tilbagemelding, som indeholder videoklip med eksempler på det aftalte arbejdspunkt fra sidste gang og viser effekten samt aftale om et arbejdspunkt til næste gang. Antallet af filmninger og tilhørende tilbagemeldinger varierer alt efter hvad der ønskes hjælp til.
  • Sparring efter afsluttet forløb

Udtalelser fra forældre

Forældre, der har deltaget i Marte Meo forløb hos Bente Bertelsen har udtalt:

 

"Vi interagerer med glæde og respekt for hinanden frem for frustration, konflikt og ked af det-hed. En kæmpe udvikling i positiv retning for alle, stor selvudikling for de voksne og en meget mere harmonisk familie. Marte Meo har givet os en helt anden indsigt og forståelse for vores børns behov, styrker og adfærd"

 

"Det har gjort fantastisk meget for min måde at se og rumme min søn på"

 

"Som mor har det gjort mig mere bevidst om, hvordan mit barn har det, hvad han har brug for, og jeg føler mig nu bedre rustet til at kunne imødekomme hans behov"

 

"Samspillet mellem mit barn og jeg er blevet forbedret efter at have set videooptagelserne"

 

"Tilbagemeldingerne har været gode, tydelige, letforståelige og lærerige. Det har været lærerigt at se det på film og selv kunne se effekten af vores måde at være på i mit barns adfærd. Vi har fået en tættere relatino, jeg har fået en dyb forståelse af hendes udviklingstrin. Jeg er meget bevidst om min indflydelse på hendes reaktion"

 

MaxTrivsel v/Marte Meo terapeut

Bente Bertelsen

bente@maxtrivsel.dk

Tlf. 6066 2444

© 2015 MaxTrivsel