Institutioner og dagpleje

MaxTrivsel

v/Marte Meo terapeut Bente Bertelsen

 

Udfordringer i hverdagen

- er der mange af. Nogle er det svært at gøre noget ved her og nu, fx budgetter og normeringer.

 

Derimod kan vi umiddelbart, og for forholdsvis få ressourcer, med enkle, konkrete tiltag, ofte små ændringer i måden vi er sammen på og kommunikerer sammen, skabe positive forandringer med stor effekt. Til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. Og til gavn for personalets oplevelse af arbejdsglæde og udvikling af faglige kompetencer.

 

Der kan være tale om at få en gruppe i institutionen til at fungere bedre sammen, eller børn der ikke trives. Pædagogen, der ønsker at se på sin pædagogiske praksis. Er der overensstemmelse mellem det vi siger og det vi faktisk gør? Ser vi alle børn? Hvordan er stemningen ved måltiderne? Hvordan sikrer vi at alle føler sig som en del af fællesskabet? Hvordan undgår vi at børn bliver ekskluderet? Hvordan styrker vi den sproglige udvikling? Hvordan styrker vi barnets psykiske robusthed? Hvordan får vi barnet til at samarbejde?

 

Jeg tilbyder

Marte Meo forløb

  • Opstartsmøde, hvor vi drøfter udfordringen og det I ønsker hjælp til at ændre, og jeg introducerer jer til Marte Meo og hvordan et forløb kan sammensættes
  • Første videooptagelse, som indeholder forskellige situationer fra hverdagen, analyse og tilbagemelding med videoklip. Der aftales et arbejdspunkt til perioden indtil næste optagelse
  • Efterfølgende videoptagelser, analyse og tilbagemelding, som indeholder videoklip med eksempler på det aftalte arbejdspunkt fra sidste gang og viser effekten samt aftale om et arbejdspunkt til næste gang. Antallet af filmninger og tilhørende tilbagemeldinger varierer alt efter hvad der ønskes hjælp til.
  • Sparring efter afsluttet forløb

     

 

Oplæg på personalemøde med afsæt i Marte Meo metoden

  • Sæt spot på Jeres pædagogiske praksis. Jeg filmer aftalte situationer, som I ønsker at have fokus på. Optagelserne bruges til at analysere ud fra og til at illustrere med i oplægget
  • Eksempler på temaer: Hvordan og hvornår er vi anerkendende? Hvordan styrker vi relationerne? Hvordan sikrer vi at alle er en del af et fællesskab? Hvad er vores rolle i børnenes leg? Konflikter - hvordan håndterer vi dem? De stille børn.

Udtalelser fra personale

Personale fra vuggestuer, børnehaver og dagpleje udtaler:

 

"Jeg er mere bevidst om mine pædagogiske strategier. Det giver mig rigtig meget fagligt at være med i et sådant forløb. Jeg tænker mere over min kommunikation nu, både verbal og non-verbal. Jeg har lært barnet bedre at kende, kan nu se barnet i flere perspektiver. Jeg kan nu bedre møde barnet i nærmeste udviklingszone"

 

”Jeg er meget mere opmærksom på min rolle. Hvad jeg gør og hvilken betydning det har. Han har fundet mere tryghed i at vi voksne bedre forstår ham.”

 

”Jeg har fået et stort kendskab til barnet, hendes behov og ser hurtigt når hun bliver udfordret og har brug for støtte. Jeg har fået en meget større tilknytning til hende. Hun er blevet meget mere sprudlende og voksensøgende, hun viser og har fået ord for hendes følelser, hun vil have knus, giver knus, griner &græder (dette oplevede vi ikke før), hun har fået en god relation med stuens andre børn. Vi er på stuen blevet mere opmærksomme på at sætte ord på det vi vil have mere af, så fokus er på det børnene gør ’rigtigt’.”

MaxTrivsel v/Marte Meo terapeut

Bente Bertelsen

bente@maxtrivsel.dk

Tlf. 6066 2444

© 2015 MaxTrivsel