Marte Meo metoden

MaxTrivsel

v/Marte Meo terapeut Bente Bertelsen

 

Marte Meo Metoden -

Fokus på kontakt og samspil

Marte Meo betyder ”ved egen kraft”. Metoden er udviklet af den hollandske socialpædagog Maria Aarts, og anvendes nu i mange lande.

.

Marte Meo metoden har fokus på at forbedre kontakten, kommunikationen og samspillet mellem mennesker. Vi ved fra den nyere udviklingspsykologi og hjerneforskning, at netop et godt samspil er afgørende for menneskers udvikling og trivsel.

 

Ved hjælp af videooptagelser af forældre og børn, fandt Maria Aarts de forskellige elementer, som et sundt og udviklingsfremmende samspil består af. Hun omsatte disse elementer til Marte Meo principperne, så man vha analyse af videooptagelser af fx børn og forældre eller elev og lærer, kan give konkrete redskaber til at forbedre kontakten og samspillet, med afsæt i det enkelte barns behov og omsorgspersonens kompetencer.

 

I Danmark vinder metoden mere og mere indpas i daginstitutioner, skoler, sundhedspleje, plejehjem, familierådgivning (og som ledelsesredskab i offentligt og privat regi).

Både forbyggende og behandlende

Metoden giver omsorgspersonerne konkrete redskaber til at se og forså barnet, så de bedre kan støtte barnet i dets udvikling med udgangspunkt i det barnet allerede kan og er på vej til at lære.

 

 • Den er en måde at være sammen på. Måden vi kommunikerer på og opbygger en god kontakt og relation, der fremmer trivsel og udvikling.
 • Den er en måde at se og skabe udvikling på. Bruge videooptagelser til at få øje på og fokusere på ressourcer og mestring. Evaluere og dokumentere udvikling, fx den pædagogiske praksis i daginsititution eller skole eller en families arbejde med at skabe positive forandringer
 • Den er, en måde at løse problemer på, ved at komme bagom og forstå adfærden og det der sker i samspillet. Det kan være mange forskellige typer problemer eller vanskeligheder. Det kan være mange konflikter, børn som har svært ved at lege, forældre som har svært ved at få barnet til at samarbejde, børn som ikke trives, har brug for flere sproglige kompetencer...

Videobaseret metode

I Marte Meo metoden bruges videooptagelser af helt almindelige hverdagssituationer, hvor

 

 • den voksne følger barnet. Typisk en leg.
 • hvor den voksne leder barnet. Typisk en "skal" situation, fx. et måltid eller ved sovetid, lektielæsning.

   

Videoklippene analyseres og der udvælges klip som illustrerer barnets behov og det som den voksne gør i samspillet, som fremmer udvikling og trivsel. På den måde bliver videoklippne en meget konkret måde at skabe forandringer på.

Videooptagelserne giver mulighed for at se helt ned i mindste detalje, hvad der sker i samspillet, og det er her nøglen til forandringer og nye måder at handle på ligger.

Ofte skal der kun små ændringer til for at opnå en stor effekt.

Marte Meo principperne

I Marte Meo er målet altid at støtte udviklingen hos barnet. Der sker ved at der arbejdes med forskellige elementer i samspillet mellem omsorgspersonen og barnet eller børnegruppen, hvor den voksne kan:

 

 • følge de initiativer som barnet tager
 • positivt bekræfte barnets initiativer
 • sætte ord på handlinger og følelser hos barnet og sig selv
 • støtte barnet i at ”skiftes” i leg og samtale – turtagning
 • lede positivt med vægt på:
 • smil og øjenkontakt
 • en god stemning mellem barnet og den voksne
 • den rigtige struktur ift. barnets udvikling
 • skabe rammer, så barnet ved, hvad der forventes af det

MaxTrivsel v/Marte Meo terapeut

Bente Bertelsen

bente@maxtrivsel.dk

Tlf. 6066 2444

© 2015 MaxTrivsel